1. Introduktion

TX Kylservice (”vi”, ”oss”, ”vårt”) värdesätter skyddet av personuppgifter och din integritet. Denna dataskyddspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du besöker och använder vår webbplats https://www.txkylservice.se/ (”webbplatsen”).

Genom att använda webbplatsen godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna dataskyddspolicy. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte använda webbplatsen.

 1. Personuppgiftsansvarig

TX Kylservice är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring denna dataskyddspolicy eller vår behandling av personuppgifter:

TX Kylservice
Köpmangatan 24
641 30 Katrineholm
txkylservice@gmail.com
070 643 52 85

 1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss, t.ex. när du kontaktar oss via e-post, telefon eller kontaktformulär på webbplatsen. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn och annan information som du väljer att ge oss.

Vi kan också samla in viss teknisk information när du besöker och använder vår webbplats, såsom IP-adress, webbläsartyp, tidpunkt för besök och vilka sidor du besöker.

 1. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • Besvara dina förfrågningar och ge dig den information och det stöd du efterfrågar.
 • Administrera och förbättra vår webbplats och våra tjänster.
 • Analysera användningen av webbplatsen och samla in statistik.
 • Följa tillämpliga lagar och regler.
 1. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter, förutom när det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig, följa lagar och regler eller för att skydda våra rättigheter och egendom.

 1. Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna policy, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det.

 1. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstöring.

 1. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att begä

ära begränsning av behandlingen, invända mot behandlingen och begära dataportabilitet. Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på den e-postadress eller det telefonnummer som anges i avsnitt 2.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagstiftning, har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten, i Sverige Datainspektionen.

 1. Ändringar av denna dataskyddspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy för att följa förändringar i lagar och regler eller för att anpassa oss till nya tekniker och säkerhetsstandarder. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar genom att uppdatera dataskyddspolicyn på vår webbplats och/eller informera dig via e-post.

 1. Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse, analysera användningen av webbplatsen och för att skräddarsy innehållet efter dina preferenser. För mer information om vår användning av cookies och hur du kan hantera dina inställningar, se vår cookiepolicy.

 1. Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av oss. Denna dataskyddspolicy gäller endast vår webbplats och vi ansvarar inte för innehållet eller dataskyddspraxis på dessa andra webbplatser. Vi rekommenderar att du läser dataskyddspolicyn för varje webbplats du besöker.

 1. Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar angående denna dataskyddspolicy eller vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss på den e-postadress eller det telefonnummer som anges i avsnitt 2.